ជម្រើសផលិតផល

ប្រេងលាបសក់ភារព្រីមៀម
ម៉ូរ៉ូខេន អាហ្គេន

គ្មាន​ជាតិ​រម្អិល​ ​និង​មិន​មាន​សារធាតុ​ប្រេង​ជាប់​នៅ​លើ​ស្បែក​ក្បាល​នោះ​ឡើយ​

ការពារ​សក់​ពី​ភាព​ស្ងួត​ ​ហើយ​ធ្វើ​ឱ្យ​សក់​មាន​សំណើម​ ​ជួយ​បន្ថែម​សា​ធាតុ​​ចិញ្ចឹម​​​មាន​ប្រយោជន៍​​ដល់​​សរសៃសក់

ការពារកុំឱ្យសក់បាក់
និងបែកចុង

ធ្វើ​ឱ្យ​សក់​ទន់​ងាយស្រួល​នៅ​ក្នុង​ការ​ចរ​នា​ម៉ូត​សក់​សម្រាប់​អ្នក​ដែល​និយម​ចូលចិត្ត​លេង​ម៉ូត​សក់

អំពីសុក្រិត្យ
និងពិភារ

ក្រុមហ៊ុន សុក្រិត្យ និង ពិភារ ខសមេធិក ឯ.ក ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុង២០២០ ដោយលោករិន សុក្រិត្យ និង អ្នកនាងសែន ពិភារ។ សុក្រិត្យ និង ពិភារ ខសមេធិក គឺជាក្រុមហ៊ុននាំចូលផលិតផលគ្រឿងសម្អាងហើយដែលត្រូវបានចុះបញ្ជិការនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

សុក្រិត្យនិងពិភារជាក្រុមហ៊ុនម្ចាស់ផលិតផលថែរក្សាសក់ម៉ាកភារព្រីមៀម