ផលិតផលថែរក្សាសក់ (5)

ផលិតផលថែស្បែកមុខ

ផលិតផលថែស្បែកខ្លួន

ប្រេងលាបសក់

ប្រេងលាបសក់ភារព្រីមៀម ម៉ូរ៉ូខេន អាហ្គេន

​គឺជា​ប្រេងលាបសក់​អា​ហ្គេ​ន​ធម្មជាតិ​គុណភាព​ខ្ពស់​ពី​ប្រទេស​ម៉ូរ៉ូកូ​។​ ​ប្រេងលាបសក់​ភារ​ព្រី​មៀម​អាច​ប្រើប្រាស់​បាន​សម្រាប់​សក់​ ​និង​ស្បែក​ ​ហើយ​វា​ស្រូប​ចូល​ទៅ​ក្នុង​សរសៃសក់​និង​ស្បែក​បាន​យ៉ាងល្អ​។​

01

គ្មានជាតិរម្អិល

និងគ្មានសារធាតុប្រេងជាប់​នៅលើស្បែកក្បាល

02

ធ្វើឱ្យសក់ទន់

និងងាយស្រួលនៅក្នុងការ​ចរនាម៉ូតសក់