ក្រុមការងារយើងខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយ​រង់ចាំឆ្លើយតបនូវរាល់ចម្ងល់​របស់បងប្អូនអតិថិជន​ពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន។ សម្រាប់​បង​ប្អូន​អតិថិជន​​ដែល​​ត្រូវ​ការ​ទិញ​ផលិត​ផល​​​ថែរក្សា​សក់ភារ​ព្រីមៀម ឬចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែអំពីការសុំសិទ្ធិក្លាយជាដៃគូចែកចាយ​ផ្តាច់មុខ​។

បងប្អូនអាចខលមកកាន់លេខ

096 66 76 097
088 36 98 179

Error: Contact form not found.